Fava beans hairy vetch cowpeas

ass photos in

Tackorna fick 0,7 kg kraftfoder och 2,4 kg lusernhö per dag. I ett flertal lammförsök har vi själva använt kallpressad rapskaka som uppenbarligen varit mycket smaklig och som gett goda resultat. Small Ruminant Research, 96, Den är pelletterad och kan användas för direktutfodring men finns även inblandad i olika färdigfoder. Hampfrökaka har tidigare diskuterats men då det för tillfället inte är tillåtet att odla hampa i Sverige har vi inte tagit med det. I en walesisk studie Fychan et al.

couples sex with teen

nude pics slut from sudzDär drog man slutsatsen att lupinen fungerade minst lika bra som ärter Eriksson,

Lämpliga proteinfodermedel för svensk lammproduktion

Effect of different doses of quebracho tannins extract on rumen fermentation in ewes. I en liknande studie Paduano et al. Italian Journal of Animal Science Värmebehandlingen sänkte den effektiva nedbrytbarheten hos rapsproteinet men tillväxten blev bättre med vanligt rapsmjöl jämfört med det värmebehandlade resp. Eftersom studien är gjord i USA är det troligt att man använt majsdrank. Det senare gav effekt på proteinnedbrytningen, men det blev inga skillnader i lammtillväxt.
Comments

  • Landyn 6 days ago

    This is my type of woman, pure sexy and slutty. And she know and loves being a sexy slut, i swear the world needs more women like this. I love women who enjoy dressing and being sluts

  • Dominik 10 days ago

    whos the white girl

  • Emmanuel 26 days ago

    This is like if an 8 year old directed a porno.